Vỏ Continental Ultra Sport - 23mm

Vỏ Continental Ultra Sport - 23mm

Continental

  • 325.000₫


Loại vỏ tốt nhất cho chạy hằng ngày. Cân bằng giữa tốc độ và khả năng bảo vệ

We Also Recommend